O NAS

Eko Cinere sp. z o.o. jest prywatnym, niezależnym laboratorium badawczo-rozwojowym, oferującym kompleksowe usługi niemal na każdym etapie inwestycji budowlanej. Realizujemy również programy badawcze, w tym m.in.:

POIR.01.01.01-00-1069/17 pt.: Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych kopalin naturalnych poprzez uzyskanie innowacyjnych mieszanek mineralno asfaltowych gruboziarnistych, w tym mieszanek o wysokim module sztywności i opracowanie zaleceń do produkcji.

Zaufali nam wykonawcy dróg publicznych, inwestorzy, inspektorzy nadzoru oraz producenci wyrobów budowlanych. Doradzamy naszym klientom w zakresie poprawy produktów, systemów zarządzania jakością oraz nowych rozwiązań technologicznych.

Eko Cinere sp. z o.o. jest również producentem asfaltów modyfikowanych pod marką NetBitum. Pełna oferta NetBitum www.netbitum.pl

NASZA HISTORIA

 

2015

 

Eko Cinere sp. z o.o. powstała w 2015 roku a jej misją jest: „Budownictwo ekologiczne i bezodpadowe”. Misja firmy przełożyła się na opracowanie innowacyjnego programu badawczego sfinansowanego w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1: „Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych kopalin naturalnych poprzez uzyskanie innowacyjnych mieszanek mineralno asfaltowych gruboziarnistych, w tym mieszanek o wysokim module sztywności i opracowanie zaleceń do produkcji”.

Działania podjęte w ramach programu pozwoliły firmie Eko Cinere na pozyskanie nowych klientów i współpracę niemal ze wszystkimi uczestnikami rynku.

 

2020

 

W 2020 roku uruchomiliśmy produkcję asfaltów modyfikowanych oraz wysokomodyfikowanych (HIMA). Asfalty modyfikowane NetBitum spełniają wymagania normy PN-EN 14023 i stosowane są do produkcji mieszanek mineralno asfaltowych o podwyższonych wymaganiach trwałościowych.

 

2024

OFERTA

Sprzedaż asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych NetBitum:

Badania laboratoryjne Eko Cinere wykonuje badania wyrobów i materiałów budowlanych zgodnie z polskimi i europejskimi normami w zakresie:

kruszyw do betonu, mma, mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym, podsypkę kolejową, robót hydrotechnicznych

asfaltów

mieszanek mineralno-asfaltowych

mieszanek betonowych, betonu i prefabrykatów betonowych

geotechniki

nawierzchni drogowych.

Wykonujemy badania wstępne typu oraz kontrolne wyrobów i materiałów budowlanych. Oferujemy przyjazd do klienta w celu pobrania próbki na terenie całego kraju.

 

Obsługa laboratoryjna budów

Oferujemy kompleksową obsługę laboratoryjną w zakresie budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego. Zajmujemy się:

kontrolą jakości wykonanych prac – przeprowadzamy badania na budowie oraz w laboratorium

wdrażania recept roboczych w wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek betonowych,

Laboratorium Eko Cinere obsługuje kontrakty o różnej skali (drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, gminne, prywatne, drogi kolejowe, drogi Lasów Państwowych, obiekty kubaturowe itd.). W wypadku dużych kontraktów możemy organizować laboratoria przy budowie/wytwórni.

 

Doradztwo technologiczne

Eko Cinere zatrudnia doświadczonych technologów, specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach budownictwa. Dzięki temu możemy zaproponować naszym klientom usługi w zakresie:

projektowania optymalnych składów wyrobów budowlanych takich jak mieszanki mineralno-asfaltowe, mieszanki betonowe, mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym,

wykonywania ekspertyz i opinii technologicznych,

kontrolą jakości w wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych, wytwórniach mieszanek betonowych i kopalniach kruszyw

opracowywania optymalnych rozwiązań na etapie przygotowywania do procesu budowlanego.

Nadzór inwestorski

Laboratorium i dział technologiczny pomagają inwestorom, zarządcom oraz inspektorom nadzoru kontrolować jakość na budowie.

Oferujemy:

doradztwo technologiczne przy wyborze optymalnego rozwiązania na etapie przygotowywania inwestycji

sprawdzenie specyfikacji technicznych pod kątem obowiązujących przepisów oraz wytycznych

opracowanie specyfikacji technicznych

weryfikację dokumentów przedstawionych przez wykonawców pod kątem zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych (m.in. deklaracja właściwości użytkowych, badanie typu i recepty laboratoryjne, znakowanie CE lub B)

przeprowadzenie kontrolnych badań na budowie oraz w laboratorium

przeprowadzenie badań kontrolnych materiałów wsadowych

analizę wyników otrzymanych od wykonawcy – sporządzanie opinii technologicznych.

Aby zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę inwestycji oferujemy również usługi inspektorów nadzoru, z którymi od wielu lat współpracujemy.

Wdrażanie systemów jakości

Zakładowa Kontrola Produkcji ma na celu zapewnienie stabilności produkcji i uzyskiwanie przez wyrób właściwości zgodnych ze specyfikacjami technicznymi oraz deklarowanymi przez producenta właściwościami użytkowymi wyrobu. Dodatkowo, prowadzenie ZKP usprawnia produkcję, podnosi poziom bezpieczeństwa pracy i umożliwia bieżące prowadzenie działań korygujących.

Wyróżnia nas praktyczne podejście we wdrażaniu procedur ZKP. Ograniczamy ilość zbędnych informacji w celu ułatwienia codziennej pracy nad dokumentacją systemową. Prowadzimy wybrane elementy dokumentacji systemowej oraz badania kontrolne w postaci usług outsourcingowych.

NASZ ZESPÓŁ

 

Nasza kadra to ludzie pełni pasji i zaangażowania. Współpracujemy z grupą doświadczonych technologów i naukowców. Uczestniczymy w szkoleniach technicznych i rozwoju personalnego, konferencjach branżowych, chętnie podejmujemy się nowych wyzwań, aby rozwijać swoją wiedzę i kompetencję.

KONTAKT

Biuro:

Eko Cinere sp. z o.o.
15-063 Białystok
ul. Warszawska 6/32
NIP: 9662100797

E-mail:        m.krajewski@ekocinere.pl

Tel:        +48 502 786 608